Jeugdopleiding

Voor wie?

De muzieklessen zijn er voor iedereen vanaf 7 jaar die een graag een instrument van de fanfare wil aanleren: bugel, trompet, hoorn, bariton, euphonium, trombone, saxofoon of slagwerk.

Na enkele lessen, waarbij de nadruk ligt op ritme, melodie en zang en er kennis gemaakt wordt met de verschillende instrumenten, zal de lesgeefster samen met de leerlingen en de ouders een keuze maken voor het instrument.

Doel?

De lessen zijn bedoeld om muzikanten te vormen voor onze fanfare. Zodra de leerlingen enige vaardigheden onder de knie hebben, kunnen zij plaatsnemen in het grote orkest. Daarnaast is een goede muzikale opleiding zeer nuttig: zij draagt bij tot de ontwikkeling van zelfstandigheid, volharding, zelfkennis enz… Het is niet verwonderlijk dat vele “groten der aarde” ook goede muzikanten waren.

Organisatie

Tijdens het samenspel leren de leerlingen een teamgeest ontwikkelen en laten we hen van bij het begin genieten van het samenspel. Er is geen voorafgaande kennis van het notenleer vereist. De leerlingen beginnen meteen met een instrument. Ze leren zowel de “noten” als “het blazen” al spelend. Tijdens de lessen worden de techniek en de ademhaling verder ontwikkeld. De opleiding wordt niet geëvalueerd via examens. We verwachten wel dat er thuis geoefend wordt, zodat de jeugdgroep na verloop van tijd korte optredens kan geven.

De lessen gaan wekelijks door op vrijdag in een klaslokaaltje van GBS Blokbos Lot (Europaplein). Het lesuur wordt aan het begin van het jaar vastgelegd. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Bij afwezigheid van de leerlingen, vragen we dat de lesgeefster op voorhand verwittigd wordt.

De aanwezigheid en medewerking van de leerlingen is ook gewenst op de concerten en andere activiteiten van de Koninklijke Fanfare Eendracht Maakt Macht uit Lot.

Door wie?

De lessen worden gegeven door Werend Van Den Bossche (houtblazers) & Jérome Hoppe (koperblazers).

Kostprijs

Voor de lessen wordt er een bijdrage gevraagd van 30 EUR per jaar. Hiermee voorziet de fanfare dat de leerlingen verzekerd zijn en krijgen ze het nodige materiaal aangeboden om de lessen te kunnen volgen.

Als de fanfare een instrument voorziet voor de leerling, wordt er een waarborg gevraagd van 100 EUR. Defecten aan het instrument die te wijten zijn aan slijtage, worden vergoed door de fanfare. De aankoop van accessoires en mankementen aan het instrument die veroorzaakt worden door de leerlingen, worden vergoed door de leerlingen zelf.

Download affiche fanfare jeugd