Cecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie en zou ze op jonge leeftijd gedwongen zijn te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230.
Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers. Haar feestdag is 22 november.
Onze fanfare werd niet naar deze heilige patrones genoemd, maar wij herdenken haar wel jaarlijks in het weekend rond 22 november en vieren als muzikanten dan ook feest met de vrijwilligers en steunende leden van de fanfare. Het feest vieren wij op zondagmiddag met een aperitief, gevolgd door een viergangendiner. Samen maken we er een gezellige namiddag van!
Muzikanten, bestuursleden, vrijwilligers, leden en hun partners worden uitgenodigd voor dit gezellig samenzijn. Ook nieuwe gezichten zijn welkom, op voorwaarde dat zij lid worden van onze vereniging.

st-cecelia