Tijdens het laatste volledige weekend van september wordt er op zaterdag jaarmarkt gevierd in Lot. Onze fanfare is onlosmakelijk verbonden met dit feest en is niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Traditiegetrouw verzamelen dirigent, muzikanten en enkele sympathisanten rond 9u al in ons lokaal “Het Paviljoen” in de Sashoek voor de traditionele ‘kramiek met ballekes’. Nadien trekken wij stoetsgewijs en uiteraard al spelend door de Dworpsestraat richting het podium aan de kerk.

De jaarmarkt wordt daar al jaren om 10u. officieel geopend door de fanfare en de schepen van jaarmarkt.
Nadien is het tijd om de ene mars na de andere door de Lotse straten te laten klinken en zo Lot door te stappen, waarbij we regelmatig halt houden bij de plaatselijke verenigingen en handelaars om de kelen te smeren.
Eens de sfeer er goed inzit, wordt er daar vaak luchtige muziek gespeeld, tot vrolijkheid van de aanwezige klanten.
Voor de meeste muzikanten eindigt dit marsenconcert rond de klok van 13u terug aan ons lokaal.

jaarmarkt